Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

ALASKEN GÂU GÂU GÂU

Xin chào mọi người,

ALSAKEN là tôi. Bạn thân nhất của tôi là 2 Hải Cẩu, 1 Meo Ú, và 1 cặp Bồ Câu.

Không có nhận xét nào: